Vyloučení odpovědnosti

1. Obsah stránek

Informace uveřejněné na těchto stránkách mají pouze obecný informační charakter. Provozovatel nepřebírá žádnou záruku za správnost, úplnost, aktuálnost, nebo kvalitu poskytnutých informací. Nároky na ručení vůči provozovateli, které se vztahují na škody hmotného či nehmotného charakteru, jež by mohly být způsobeny přímo či nepřímo použitím či nepoužitím poskytnutých informací, jsou vyloučeny. Všechny poskytnuté informace jsou nezávazné a jejich využitím uživatel potvrzuje, že tak činí na vlastní riziko. Provozovatel si výslovně vyhrazuje právo bez předchozího oznámení změnit, doplnit, nebo smazat části obsahu nebo celý obsah, nebo zveřejněné informace dočasně či natrvalo odstranit.

2. Odkazy a linky

Provozovatel nemůže nijak ovlivnit aktuální či budoucí podobu a obsah odkazových stránek třetích stran. Proto se tímto výslovně distancuje od obsahu všech odkazových stránek, které mohly být po převzetí odkazů změněny. Toto zřeknutí se odpovědnosti platí pro všechny odkazy na stránky třetí strany z těchto internetových stránek. Za ilegální, chybný nebo neúplný obsah a zvlášť za škody, které vznikly použitím nebo nepoužitím poskytnutých odkazů, ručí pouze provozovatel odkazovaných stránek, nikoliv provozovatel těchto stránek, ze kterých bylo pouze odkázáno na příslušnou stránku. Zveřejnění jakýchkoliv odkazů na stránky třetí strany neimplikuje doporučení nebo schvalování informací na nich zveřejněných.

3. Dostupnost stránek

Provozovatel stránek vyvíjí přiměřené úsilí pro zajištění dostupnosti těchto stránek technickými komunikačními prostředky sítě internet. Provozovatel odmítá odpovědnost za jakoukoliv přímou nebo nepřímou škodu, která by mohla vzniknout z důvodu nedostupnosti těchto stránek.

4. Účinnost vyloučení odpovědnosti

Toto vyloučení odpovědnosti je třeba akceptovat jako součást všech stránek, které jsou umístěny na stejné internetové doméně jako toto vyloučení odpovědnosti. Jestliže část nebo jednotlivá ustanovení tohoto textu neodpovídají, již neodpovídají nebo částečně neodpovídají platným právním předpisům, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení tohoto vyloučení odpovědnosti.